Utställning


2009-10-24 Pater Nosterkyrkan.


Tack vare Christina Rinaldo och Borås textilhögskola har gestalterna tidsenliga kläder.

Anledning och syfte

Med anledning av de spänningar som finns i världen kring konflikter där de tre religionerna ofta är inblandade är behovet av det gemensamma arbetet för förståelse över religionsgränser angeläget.

Genom utställningen skall besökare kunna följa berättelserna om Abraham och hans ättlingar och upptäcka rikedomen i texterna, samtidigt gestaltas också de gemensamma rötterna för judar, muslimer och kristna.

En viktig målgrupp är elever i grundskola. Utställningen skall ha en viktig uppgift att fylla vad gäller skolornas arbete med det mångreligiösa samhället. Många pedagoger uttrycker svårigheter att närma sig ämnet utan att väcka konflikter mellan eleverna. Genom utställningen betonas det gemensamma samtidigt som det blir ett spännande och lärorikt möte med viktiga texter från judendom, kristendom och islam. 

Gränsland

Berättelser som bygger broar.

Med utställningen vill jag visa judars, kristna och muslimers gemensamma historia i ett möte bortom orden och teologin. Jag bygger upp bibliska miljöer alltifrån Edens lustgård till Salomos tempel. För att illustrera själva berättelsen använder jag bibliska figurer en metod som ursprungligen kommer ifrån Schweiz där metoden arbetades fram av en dominikanersyster.

Ögat ser- Handen gör - Hjärtat känner. I meditationen växer inre bilder fram av den gestalt som mina händer sedan formar. Genom figurerna skapas ett sätt att arbeta som hittar rakt in i hjärtat. Eftersom figurerna inte har några ögon eller ansiktsuttryck eller namn kan besökare från olika religioner göra sina egna tolkningar. Vissa scener är det bara texter och miljöer för att visa på bildförbudet som finns i koranen, men här måste vi också kunna mötas och visa på våra olikheter. Texterna som jag har skrivit har ett poetiskt språk så att alla som besöker utställningen kan skapa sina egna bilder över hur vi hanterar livet och våra relationer idag.

Jag har studerat religionsdialog i såväl Israel, Egypten och Jordanien. Jag har också fotograferat och samlat material under mina resor så att miljöerna skall vara så autentiska som möjligt.

Att visa på Judars, Muslimers och Kristnas gemensamma historia är också ett sätt att bygga broar mellan människor, något vi verkligen behöver idag.

Pedagog och projektledare
Lena Forsberg

2008-10-07 Pressvisning på Röhsska.


Lena Forsberg och Tedd Hesselbom, museichef

 


Peter Borenstein, Rabbin Judiska församlingen
Carl Axel Aurelius, Biskop Göteborgs stift
Imam Foad Colic, Muslimska församlingen
Reporter: Lars Wiklund, SverigesRadio


Abraham
Din tro var orubblig och stor.
Din blick var vänd mot stjärnorna.


Offer Ismael Isak
Inte kan du Gud begära ett så stort offer.
Barn och blommor är sköra och sårbara.

2009-10-10 Vernissage på Pater Nosterkyrkan.


Lena Forsberg

 

 


Johannes Landgren spelade på orgel tillsammans med
Magnus Johansson på trumpet.