Bibliska figurer

En kreativ bibelmetod

Vi har mött dem – Jesus själv, Maria, lärjungarna patriarkerna och profeterna. Ur Bibelns berättelser har de kommit till oss och vi har med hjälp av dem kunnat tolka livets mysterier, funnit mening med livet och fått ett mål för vår livsvandring. Denna bi bibliska historia berättas i kyrkan i ord, bild och liturgi och vi kan själva läsa ur vår egen bibel. Men hur är det? Förstår vi vad vi läser och var har de goda berättarna tagit vägen? Här är en metod. De bibliska figurerna är både berättelse, bild och liturgi.

Bibliska figurer tillverkas under bibelläsning, bibelstudier och meditation och är därför något annat än dockor. De växer fram under reflektion över de personer vi möter i skriften. Vi formar dem med våra händer och försöker ge dem så autentiska kläder som möjligt. Vår nyfikenhet väcks på deras livsvillkor, hur de bodde vad de åt, vilka konsekvenser fick deras agerande o.s.v.

Bibliska figurer är en unik bibelstudiemetod som utvecklats i Schweiz och introducerats i Sverige genom Katolska pedagogiska nämnden och Senus studieförbund. Bibliska figurer finns nu i ett antal kyrkor i vårt avlånga land och vi hoppas med utställningen på Röhsska att metoden skall spridas och engagera fler kyrkor och församlingar.