Beställ

Undervisa på ett roligare sätt.
Bildspel med bibliskafigurer i unika miljöer med bakgrundsbilder från Mellanöstern, berättare Lena Forsberg.

Beställ ditt utbildningsmaterial från Gränsland:

Utgåva: 1 Påskens Berättelser Från Skärtorsdag till Annandag Påsk. /beställ

Utgåva: 2 En vandring med Jesus i det heliga landet.
/under produktion

Utgåva: 3 Historisk resa som förenar de stora religionerna.
/under produktion

Skicka din beställning till lena@gransland.com